תענית אסתר

האם תענית אסתר היא קלה יחסית במסגרת יהדות?

בוודאי קראתם על תעניות שונות בתוך פורטל יהדות ואתם כבר מודעים לכך שיש תעניות בדרגות שונות עבור כל יהודי. כך לדוגמה, תשעה באב נחשבת לתענית הקשה ביותר והיא נמשכת כ-24 שעות. גם יום כיפור הוא תענית, אך לא מטעמי אבל.
לצד כל אלו, קיימת תענית מעט שונה, אשר נקראת תענית אסתר. תענית אסתר יוצאת דופן משום שהיא נחשבת לתענית קלה יחסית עבור כל יהודי ואף לא בכל הקהילות נהגו בה. מחקרים מראים כי עד לשנת 1000 לא קיימו אותה במסגרת של יהדות בבל, על אחת כמה וכמה לא בקהילות של יהדות מרוקו, יהדות אתיופיה וקהילות נוספות. אז מהי בעצם תענית אסתר ועל מה כולנו צריכים להתענות?

כל יהודי יזכור את הפור שנפל

באופן עקרוני, קיימות כמה פרשנויות שונות לשאלה למה כל יהודי צריך לצום במהלך תענית אסתר והן תוצגנה כאן במסגרת של פורטל יהדות. פרשנות אחת, מוכרת למדי אומרת שביום זה אסתר גזרה על עצמה תענית משום שגילתה את מזימתו של המן הרשע. קיימת גרסה נוספת הטוענת, כי התענית לא הייתה רק של אסתר – אלא של כל עם ישראל.
קיימת גם גרסה נוספת בתוך המקורות של יהדות, אשר אומרות כי עם ישראל אכן צם, אך לא מתוך תענית פסיבית, אלא דווקא מתוך לוחמה אקטיבית. רוצה לומר – ביום זה החלו יהודי הארץ לקחת את גורלם בידיים, והחלו דווקא להילחם בגורמים שניסו לפגוע בהם. אולם במקביל הם גזרו על עצמם תענית. מדוע? משום שמדובר על מנהג מדאורייתא – שהרי משה רבנו צם כאשר עם ישראל נלחם בעמלק, כדי לזכות בחסדו של האל. לפי פרשנות זו, כמובן שגם מרדכי שהיה יהודי מאמין כמו משה, ופחות קרוב לאל – היה צריך בעזרתו.
מעניין לציין כי במקור, ככל הנראה תענית אסתר ארכה כשלושה ימים – שכן כך מתואר הזמן שבו אסתר צמה, אך ככל הנראה בשלב מוקדם יחסית הדבר שונה ליום אחד בלבד, בעיקר בגלל הסמיכות לפורים.

מדוע זו תענית קלה?

השאלה הנשאלת היא מדוע מבין התעניות השונות, דווקא תענית אסתר היא הקלה ביותר ואף מותר יחסית לרבים לוותר עליה (חולים, זוגות שהתחתנו לאחרונה, נשים שילדו וכיו"ב). התשובה לכך דווקא ברורה – לפי פורטל יהדות מדובר בתענית שסופה בשמחה. הרי בסופו של דבר היהודים ניצלו, וחג הפורים הוא אחד מהחגים השמחים ביותר הנמצאים במקורותינו. מעניין אגב לציין, שכבר בימי בית שני, תענית אסתר לא התקיימה, כי יום זה נחשב כיום חג שבו יהודה המכבי ניצח אויב מסוים. לאחר חורבן הבית התענית שבה, אם כי בתנאים מקלים יותר. חשוב גם לציין, כי תענית אסתר לא דוחה את השבת ובמידה והיא נופלת על יום זה – נהוג להקדים אותה.