צום גדליה

מה מציין צום גדליה עבור כל יהודי?

צום גדליה חל יום אחד לאחר ראש השנה ב- ג' תשרי. יום צום זה נקבע לציון גדליהו בן אחיקם שהיה נציב יהודה בימים שלאחר החורבן הראשון ועובדת הירצחו בידי איש יהודי סימל את הרס הישוב היהודי בארץ ישראל בעקבות חורבן בית המקדש הראשון. צום זה הוא אחד מארבע צומות המציינים והקשורים לחורבן בית המקדש הראשון. יהודי כל התפוצות היו נוהגים לציין יום זה בתענית ובצום. יהדות הגולה ראתה ביום זה יום המסמל את החורבן עקב הרצח הנורא, שנעשה בידי מתנקש יהודי, ולכן חשיבותו לציון חורבן בית המקדש הראשון כה רבה.
את הצום מתחיל כל יהודי אדוק עם עלות השחר ביום ג' תשרי ומסיימים אותו בערב עם צאת 3 כוכבים. במהלך היום אסור לאכול או לשתות. ביום זה מוסיפים אמירת סליחות בבית הכנסת ואת תפילת עננו לתפילת שחרית ומנחה, וכן קוראים בתורה את הקטע "ויחל משה".

מנהיג יהודי נרצח – הרקע ההיסטורי

עם כיבוש ממלכת יהודה בידי הבבלים הוגלתה רוב יהדות הארץ לבבל ובמיוחד החשובים והעשירים שביניהם כדי שלא יתכננו מרידה חדשה. אקט הגלייה זה לא היה חריג באותה התקופה וכל עם מנצח שחפץ לשמור את הטריטוריה הנכבשת לעצמו היה מגלה את התושבים למרחקים ומעביר אנשים משלו ליישוב המקום החדש. בארץ נותרו מתי מעט שהיו עניים ועבדו כעובדי אדמה. מלך בבל, נבוכדנצר, שם את גדליה בן אחיקם כנציג השלטוני על הנותרים בארץ. גדליה הצליח במשימתו, וכינס את כל הנותרים ואף שיכנע אותם להמשיך ולאסוף את היבול החקלאי ולהמשיך בחיי השגרה עד כמה שניתן.
ספר ירמיהו וספר מלכים ב' מתארים את רצח גדליה. הסיפור מתאר כי הרצח נעשה בידי קבוצת יהודים קנאית שהונהגה על ידי ישמעאל בן נתניה שהיה קשור למשפחת המלוכה. הרצח עצמו נעשה בעזרת ובהכוונת מלך עמון. טרם הרצח הוזהר גדליה, כי עומדים לרצוח אותו ולהרוג באנשיו, אך הוא סרב לנקוט פעולות מנע נגד ישמעאל ולהורגו. גדליה ואנשיו נרצחו כששהו בתצפית בגליל ויחד איתם נרצחו גם חיילי המצב הבבלים שהיו מוצבים במקום.

תוצאות הרצח – יהדות ללא אוטונומיה בארץ ישראל

רצח גדליה הביא לסיום את האוטונומיה של יהודי הארץ לאחר חורבן בית המקדש הראשון. לא נשארה עוד כל ריבונות יהודית בארץ ישראל ובכך הושלם החורבן שהחל בכיבוש הארץ על ידי בבל והחרבת בית המקדש. במשך שבעים שנה היתה הארץ ללא כל מנהיגות יהודית כל שהיא, והדבר התחדש רק לאחר תום התקופה הזו עם שיבת ציון באישור מלך בבל. הרצח הביא לכך שגם יהודי הארץ שנותרו בה עזבו וחלקם היגרו למצרים וכך נותרה הארץ שוממה למשך שבעים שנה. חשיבות ציון רצח גדליה באה לו מהיותו האקט הסמלי שהשלים את החורבן ולא רק כאקט הנורא של רצח מנהיג יהודי בידי יהודים.

פורטל יהדות – צום גדליה

פורטל יהדות מכיל מידע נוסף אודות רצח גדליה והצום הנהוג בעקבותיו. כמו כן ניתן למצוא בפורטל יהדות מידע אודות קהילות יהודיות רבות כמו יהדות בבל, יהדות מרוקו, יהדות אתיופיה, יהדות תימן וקהילות נוספות.