יהדות אתיופיה advantages and disadvantages of laser eye surgery

יהדות אתיופיה

יהודי אתיופיה מכונים "בית ישראל" או באמהרית: "ביתא אישראל" שפירושו הוא "קהילת ישראל". יהדות אתיופיה התקיימה באזור חבש שהיה חלק מהאימפריה החבשית והאתיופית המחולקות כיום בין כמה מדינות האזור. יהודי אתיופיה היו מנותקים במשך דורות משאר קהילות ישראל ולכן מנהגיהם שונים מאלה של ההנהגה הרבנית, זו הספרדית וזו האשכנזית, אך באופן כללי זיקתם של יהודי אתיופיה למנהגי יהדות קרובה יותר למנהגי הספרדים כמו יהדות מרוקו, יהדות בבל ויתר מדינות אסיה וצפון אפריקה.

יהודי אתיופיה – היסטוריה קצרה

לאחר שקיבלה את הנצרות במאה הרביעית, הפכה ממלכת חבש ההיסטורית לממלכה נוצרית. היהודים התיישבו בה בערך באותה התקופה במקום שכונה מאז "ארץ היהודים". היהודים חיו שם באופן עצמאי למדי. מידת העצמאות השתנתה במהלך הדורות ובמאה ה-13 הצליחו היהודים בראשות יהודית המלכה להדוף פלישה לממלכה ואף כבשו את עיר הבירה של חבש – אקסום. הכוחות המשיכו להתעמת אלה עם אלה עד שבתחילת המאה ה-17 סופחה הממלכה סופית לאתיופיה. בתקופה זו נהנו יהודי אתיופיה מחופש ורבים מהם השתלבו בממשל ובצבא הקיסר. לעומתם, היו רבים שלא נענולקריאה להשתלב ונמנעו ממגע עם הנוצרים. המחיר ששילמו יהודים אלה תבע מהם עוני מחפיר וחיי מחסור וכן שלילה הדרגתית של זכות הפולחן הייחודי שלהם. בשנת 1862 ניסו רבים מבני יהדות אתיופיה לעלות לארץ ישראל, אך רבים מהם ניספו בניסיון כושל זה. שנים של בצורת, מלחמות ומגיפות פגעו קשות בקהילת יהדות אתיופיה עד שבשנות ה-70 של המאה העשרים החלו שלטונות ישראל להעלותם לארץ, עד שרוב יהודי אריתריאה וכן יהודי אתיופיה הגיעו ארצה.

יהדות אתיופיה – שם הקהילה

יהדות אתיופיה כונתה בשמות רבים. שמה המסורתי הוא כאמור: "ביתא אישראל" שפירושו קהילת ישראל והשם הוצמד לקהילה כאשר במאה הרביעית, עם התנצרות האימפריה החבשית סרבו היהודים לעשות כן. שם זה גם מקובל על רוב החוקרים הכותבים אודות קהילה זו מאז שנות השמונים של המאה העשרים. בסביבה הנוצרית כונו יהודי אתיופיה בשם "אייהוד", ככינוי גנאי. הכינוי פלאשה (פלאשים) שפירושו גולים גם דבק ביהודי אתיופיה. פורטל יהדות אתיופיה מרחיב אודות ההיסטוריה של שמות הקהילה וכן בנושאי תרבות אחרים.

יהדות אתיופיה ומדינת ישראל

יהודי אתיופיה סבלו מגזענות בתחילת דרכם ולאחר קום המדינה לא רצו המוסדות המיישבים בארץ להביא את יהודי אתיופיה מכל מיני סיבות. חלק אמרו כי יש להביא תחילה את יהודי מדינות האיסלם שהיו נתונים ללחץ גדול במדינותיהם וכן את שארית הפליטה מאירופה, ואחרים טענו כי לאתיופים מחלות מדבקות, חוסר רצון ליצור בעיות גזע ושאר טענות חסרות שחר. עד תחילת שנות השבעים לא קיבלו יהודי אתיופיה מעמד של יהודים "כשרים" על ידי המדינה והרבנות ונגד רבים מהם ששהו כבר בארץ הוצאו צווי גירוש מטעם משרד הפנים. רק לאחר שהשתנתה המפה הפוליטית והופעל לחץ גדול על ממשלת ישראל, בין היתר על ידי ארגונים יהודים אמריקנים, הוחלט להתייחס אל יהדות אתיופיה באופן שונה ולהעלותם לארץ. החל משנת 1975 החלה עליית יהודי אתיופיה לישראל ובמהלך העשורים הבאים הובאו לארץ מרבית יהודי קהילה זו. נכון לשנת 2012 ישנן עדיין בעיות קליטה רבות ליוצאי אתיופיה וצאצאיהם, אך שילובם בחברה מתנהל כל הזמן גם אם בקצב איטי מאד.

יהדות בבל

הקהילה העתיקה של יהדות בבל

אין ספק שאתם מכירים היום שורה ארוכה מאד של קהילות של יהודים שהיו ברחבי העולם. קהילות כמו יהודי אתיופיה לדוגמה, התפרסמו רק בעשורים האחרונים, אל מול קהילת יהדות מרוקו, שהייתה מוכרת יותר כבר מאות שנים.
אולם אף קהילה לא הייתה מעולם מפורסמת וחשובה כל כך, כמו הקהילה של יהודי בבל. שורשי הקהילה נעוצים כבר בתנ"ך – שם מסופר על גלות יהדות בבל. גם היום, חוקרים מסכימים כי גלות יהדות בבל הייתה מאורע אמיתי לחלוטין, שממנו החלה להתפתח קהילה יהודית גדולה למדי בבבל. גם אחרי שיבת ציון, כאשר היהודים הורשו לחזור לא"י – הייתה קהילה גדולה מאוד שנשארה בבבל, וכל יהודי היה יכול לחזור אליה. אז מה פורטל יהדות יוכל לחדש לכם על הקהילה?

יהדות שחיה לצד דתות אחרות

הסיפור של יהודי בבל, הוא במידה רבה מאד סיפור של דו קיום. כאן בתוך פורטל יהדות תוכלו לקרוא איך למעשה בכל מצב, כל יהודי היה יכול להסתדר בבבל עם השלטון. בתחילה, השלטון בבבל הגלה את היהודים מכנען. עם זאת, בבל לא הייתה עוינת עבור יהודי בבל, כמו שלא הייתה עוינת באופן עקרוני כלפי אף דת, ויהודים החלו להשתלב בחצרו של מלך בבל.
בהמשך, האימפריה הפרסית כבשה את בבל – יהודי בבל הצליחו להשתלב טוב גם במנגנון הפרסי. בהמשך, האימפריה הפרסית עברה לדת הזרתוסטראית (שהיא דת דואליסטית המאמינה בשני אלים), אמנם החלו מעט רדיפות כלפי יהודי בבל על בסיס דת, אולם חשוב להבין, כי יהודי בבל ראו את עצמם בתור יהדות שבורכה מאד. בינתיים בא"י עלתה האימפריה הרומית, שהפכה לאימפריה הביזנטית – נוצרית, אשר רדפה בחורמה את היהודים. לעומת זאת, מצבם של יהודי בבל תחת הפרסים הזרתוסטראים היה הרבה יותר טוב.
גם בהמשך, להיות יהודי בבבל היה נוח מאד עם הכיבוש המוסלמי הראשון, במאה השביעית. האיסלם התייחס בסובלנות כלפי היהודים ומצבם של יהודי בבל השתדרג לאין שיעור עם עלייתה של הח'ליפות העבאסית – שכן הח'ליפות הזו היא שהקימה את העיר בגדד, שהייתה למעשה בירתה של הח'ליפות. מסיבה זו, יהודי בבל נהנו מאוטונומיה רחבה למדי, ומשגשוג כלכלי.

מה עוד פורטל יהדות יוכל לספר לכם?

כאן לא נגמר הסיפור של יהדות בבל. במאה ה- 13, כבשה את בבל האימפריה המונגולית, אשר אמנם הביאה לשקיעת תור הזהב של יהדות בבל, אך יהודי בבל עדיין נהנו מחופש יחסי ומשגשוג כלכלי ויציבות. בהמשך, כאשר האימפריה העות'מאנית כבשה את בבל, מצבם של היהודים המשיך להיות טוב ויהודי בבל אף עלו על שכניהם המוסלמים מבחינות רבות. למעשה, יהדות בבל המשיכה להתקיים עד לסוף שנות ה- 40 של המאה ה- 20 ורק הקמת מדינת ישראל החישה את עלייתם ארצה.

יהדות עיראק

יהדות עיראק

יהדות עיראק, או יהדות בבל, נחשבת לאחת הקהילות העתיקות בפזורה ולאחת המפוארות שאי פעם קמה לעם ישראל. נוסח התלמוד שעל פיו פוסקים את ההלכה עד היום הוא התלמוד הבבלי שנכתב על ידי גדולי הדור בבבל במשך ארבע מאות שנים. פעילות רוחנית ענפה זו אפיינה את יהודי בבל לאורך ההיסטוריה הארוכה שלה ורבות מהישיבות החשובות בימי הביניים היו בבבל, שבראשן ישיבות סורא, פומפדיתא ונהרדעא המפורסמות ורבי סעדיה גאון שנחשב עד היום לאחר מענקי הרוח של עם ישראל בכל הדורות. בשנת 1949 לאחר הקמת מדינת ישראל הועלו מרבית יהודי עיראק לארץ וחלקם הקטן היגר לאנגליה. קהילה עתיקה זו חדלה מלהתקיים במקום ורק שרידים נשארו בה. יהדות בבל, כמו יהדות מרוקו ואף יהדות אתיופיה נחשבת לספרדית במנהגיה הדתיים ובספר התפילה שלה.

יהודי עיראק וגירוש בבל

יהדות עיראק החלה עם גירוש היהודים מארץ ישראל עקב חורבן בית ראשון בשנת 586 לפני הספירה. נבוכדנצר היה שליט בבל שכבש את הארץ והיגלה חלק מתושביה היהודים לבבל. כשבעים שנה לאחר ההגלייה הורשו יהודי בבל לחזור לארץ ישראל, אך רבים החליטו להישאר במקום ולהמשיך בשגשוג שנהנו ממנו בתקופה זו. למרות שרוב הקהילה נשארה בבבל חלק מהגולים חזרו לארץ בראשותם של עזרא ונחמיה. לימים נבנה בית המקדש השני.

יהודי בבל בימי בית שני ולאחר החורבן השני

הרחק מהסערות שפקדו את ארץ ישראל שהגיעו לשיאן בחורבן בית המקדש השני בשנת 70, חיו יהודי בבל בשגשוג רב והישוב היהודי קלט רבים מהמהגרים שעזבו את יהודה. יהודי בבל נהנו מיחס הוגן וסביר של השלטונות המקומיים, והורשו לנהל את ענייניהם ואת תרבותם בדרכם המיוחדת. לאחר החורבן הפכה קהילת יהדות בבל לקהילה הגדולה והמובילה בעולם היהודי וכתיבת התלמוד הבבלי היתה השיא של היצירה הרוחנית היהודית של התקופה שנכתבה בישיבותיה המפורסמות של בבל, אשר סיכמו את ההלכות והאגדות של התקופה. לאחר מכן, המשיכה יצירה יהודית ענפה על ידי הסבוראים והגאונים שכתבו ספרות שו"ת ענפה וכדומה. ראש יהודי בבל נחשב וכונה על ידי הפרסים ששלטו בה בשם "ראש הגולה".

יהודי בבל והכיבוש המוסלמי ועד לעת המודרנית

בעת הכיבוש המוסלמי נהנו יהודי בבל מיחס הוגן שכן עזרו להם לבצע את כיבוש אזור זה מידי הפרסים. ישיבות בבל חזרו לשגשג והעובדה שרבים מיהודי התפוצה היו תחת שלטון האיסלם, קירבו ביניהם ויהודים רבים שלחו את ילדיהם ללמוד בישיבות בבל מכל קצווי האמפריה האיסלמית. כמו ברבים מאסורי האיסלם היה מצבם של יהודי בבל תלוי בשלטון המקומי והיו תקופות של גזרות ותקופות של יחס טוב. כשמרכז העולם המוסלמי היה בבגדד נהנו יהודי המקום משגשוג ואף היו שותפים בארגון השלטון וחיי המסחר והכלכלה.
בסוף המאה ה-12 עם סיום שלטון הח'ליפות בבגדד עזבו רבים מיהודיה למקומות אחרים בעולם המוסלמי ובמיוחד לספרד. לאחר הכיבוש המונגולי והפרסי שבו המוסלמים לשלוט בבבל עד לעת הנוכחית. במאה העשרים שלטו הבריטים בעיראק ורבים מהיהודים שימשו כפקידים בכירים בממשל זה. לאחר שקיבלה עיראק את עצמאותה וקמה מדינת ישראל עזבו אותה כל יהודי עיראק, וכיום נשארו בה יהודים בודדים בלבד. בעיראק פעלה מחתרת ציונית ורבים מבניה היו חברים בתנועה הקומוניסטית במקום.

יהדות לוב

יהדות לוב

התיישבות יהודים באזור לוב החלה במאה ה-3 לפני הספירה. שליט מצרים, תלמי הראשון שלח לוחמים יהודים כדי שיגנו על גבולותיה המערביים של ממלכתו וההיסטוריון יוספוס פלביוס מציין זאת בכתביו. לאחר חורבן הבית השני בשנת 115 החלו יהודי האזור במרד נגד הרומאים שהגיע עד מצרים. הרומאים דיכאו גם מרידה זו וטבחו ביהודים. רבים מן הניצולים ברחו לאזורי המדבר בדרום לוב כדי לשמר את יהדותם.

ההשפעה הספרדית על יהדות לוב

לוב נכבשה על ידי הספרדים במאה ה-16 והפעילה שם אינקוויזיציה שהביאה להתפרקות הקהילה היהודית במקום. רבי שמעון לביא שהיה בדרכו מספרד לארץ ישראל ביקר בלוב וראה, כי קהילת יהודי לוב מאד מפוררת והחליט להשאר במקום ולהתחיל בלימודי תורה מסודרים. תקומת יהודי לוב מיוחסת לאדם זה שהשפעתו חרגה מעבר לעיר והגיעה גם לאלה שחיו בהרים ועל גבול המדבר. השפעתה של יהדות ספרד על יהדות לוב היתה רבה וכמו יהדות מרוקו, יהדות בבל ואף יהדות אתיופיה, קיבלו יהודי לוב את נוסחי התפילה הספרדים ולימים כונו "ספרדים" במנהגיהם הדתיים כמו מרבית יהודי מדינות האיסלם. השפעה זו היתה במובן הדתי והתרבותי, אך ספרדים רבים לא היגרו אל מקום זה כפי שהיגרו למרוקו, אלג'יר ולתוניס.

יהודי לוב עד התקופה המודרנית

השלטון העותמאני התחלק לשני חלקים והחל משנת 1835 הפכה לוב לחלק רשמי של האימפריה העותמאנית. שלטון זה היטיב עם היהודים למרות שלאורך כל השנים היו המקומיים פורעים ביהודי לוב מעת לעת. יהודים שימשו לאורך השלטון העותמאני כפקידי ממשל שונים והיו ביניהם סוחרים עשירים ואנשי השפעה על השלטון המקומי.
בהמשך לוב נכבשה על ידי האיטלקים שהפכו אותה לחלק מן האימפריה שלהם ושלטו בה עד 1943, בה נכבשה על ידי הבריטים במהלך מלחמת העולם השנייה. בתקופה זו ידעה יהדות לוב סבל עקב חוקי הגזע שחוקקו האיטלקים בהשפעת הנאצים והחל מ- 1938 נרדפו יהודי לוב וחלקם אף נשלחו למחנות הריכוז וההשמדה באירופה. כ- 700 מיהודי לוב נספו בשואה ורבים אחרים עבדו בעבודות כפייה בלוב עצמה.

התקופה הבריטית והעלייה לישראל

הבריטים שלטו בלוב בין 1943 ועד ל- 1952. בשנים אלו וגם לאחר שקיבלה לוב את עצמאותה המדינית, סבלה יהדות לוב מהערבים המקומיים שערכו בה פרעות ובזזו את הרכוש לא אחת.
לאחר הקמת מדינת ישראל היו בלוב כ- 38,000 יהודים ומרביתם עלו לישראל, כשבמקביל היגרו רבים לאיטליה והקימו בה קהילה יהודית משגשגת. ב- 1969 לאחר שעלה קדאפי לשלטון בלוב, עזבו אחרוני יהודי לוב את המדינה, וכיום לאחר נפילת קדאפי יש ניסיון לשפץ ולשחזר את בית הכנסת המרכזי שפעל במקום.
יהודי לוב היו מרוכזים בעיקר בעיר טריפולי וריכוז נוסף היה בתוך המדינה על גבול מדבר סהרה. יהדות לוב שרדה למרות תנאי חיים קשים והתעמרויות רבות בה.

יהדות ספרד

יהדות ספרד

יהודי ספרד מספרים כי ראשוני התושבים היהודים בחצי האי האיברי הגיעו לשם בתחילת בית ראשון. קברו של גובה המס של שלמה המלך – אדונירם, נמצא על פי האגדה בעיר סגונט, ומסופר כי נהרג בספרד ושם נקבר. כמו כן, מסופר כי יהודי ספרד הם שבנו את העיר טולדו הנקראת בלשון היהודים "טוליטולא". משפחת אברבנאל הידועה מיוחסת עד לדוד המלך ומסופר, כי הגיע לספרד לפני חורבן בית שני. יהדות ספרד יצרה נוסחי תפילה ומנהגים שונים מיהודי אשכנז והשפיעה על קהילות רבות, במיוחד במדינות האיסלם, לקבל את מנהגיהם הדתיים הללו. כך נוצר מצב שקהילות כמו יהדות מרוקו, יהדות בבל ואף יהדות אתיופיה הם יהודים המכונים ספרדים. פורטל יהדות ספרד יוכל לספר לכם רבות אודות יהדות מפוארת זו והשפעתה הרבה.

יהודי ספרד – סיפור מיוחד

יהדות ספרד התקיימה בחצי האי האיברי עד לשנת 1492, שנת גירוש ספרד. מאז ועד היום לא השתקמה יהדות מפוארת זו ורק מספר קטן של יהודים חי בספרד כיום. יהודי ספרד הגיעו לעמדות בכירות ביותר בניהול הממלכה הספרדית שהיתה לפני הגירוש הממלכה החזקה ביותר באירופה. יהודי ספרד השתלבו בחיי ניהול הממלכה, בחיי הכלכלה, המסחר והתרבות. תקופה זו מכונה "תור הזהב" של יהדות ספרד שהתחוללה בין המאה ה-9 ועד לסוף המאה ה-12. בתקופה זו היוותה ספרד את המרכז הרוחני והדתי החשוב ביותר של יהודי העולם. משוררים, פילוסופים, אנשי מדע ופוסקי הלכה גדולים נימנו על יהודי ספרד בתור הזהב והשפעתם נודעה למרחקים. לאחר הגירוש היגרו חלק מיהודי ספרד למערב אירופה, חלק לאמפריה העותמאנית באזורי תורכיה, הבלקן ובולגריה של היום, וחלק היגרו לצפון אפריקה ופורטוגל. מעטים הגיעו עד ארץ ישראל. מהגרים ספרדים שהגיעו לקהילות השונות והשתקעו בהן השפיעו עליהן רבות וקהילות אלה אימצו את מנהגי הספרדים בכל הקשור בתפילה ומנהגי דת אחרים. כך, נוצרה זהות דתית משותפת לרוב יהודי מדינות האיסלם המכונים "ספרדים".

תור הזהב של יהודי ספרד

בתחילת המאה השמינית נכבש חצי האי האיברי על ידי המוסלמים ששלטו בו כחמש מאות שנים ותור הזהב של יהדות ספרד החל. יהודי ספרד עזרו למוסלמים להשתלט על ספרד ובתמורה קיבלו זכויות שאפשרו להם לשגשג גם מבחינה חברתית וגם מבחינה כלכלית ואף לנהל את חייהם הדתיים ללא חשש. יהודי ספרד יכלו להתיישב בערים שקודם לכן מנעו זאת מהם הנוצרים וכן לעסוק במקצועות חדשים ושונים. היהודים היו מתווכים בין המוסלמים לנוצרים והכובשים הפקידו בידי יהודי ספרד לשמור על מבצרים רבים. יהודים רבים שימשו בעמדות בכירות בחצרות השליטים המוסלמים של ספרד וכן העמידה הקהילה רבנים גדולים ואנשי רוח בתחומי הפילוסופיה, השירה והדקדוק. הפילוסופיה היהודית פרחה באותה התקופה ששיאה הגיע במאה ה-12 עם פרסום חיבוריו של הרמב"ם שנודעו בעולם כולו.

תום התקופה והגירוש הסופי

במאה ה-12 נכבשה ספרד מחדש על ידי הנוצרים והחלה התדרדרות של יהודיה, אך מכיוון שהשליטים הנוצרים היו זקוקים לשירותי יהודי ספרד, כדי לנהל את ממלכתם המחודשת, הם עדיין לא פרעו בהם באופן אנוש. במאות ה-12 וה-13 התבססו יהודי ספרד וישיבות רבות עברו לספרד מצרפת. החל מהמאה ה-13 החלה התדרדרות ממשית במצב יהודי ספרד והחלו פרעות של ממש בהם. האינקוויזיציה החלה להתעמר ביהודים, דבר שהגיע לשיאו בשנת 1492, שבה הוציא המלך צו גירוש לכל יהודי ספרד. 200,000 יהודים נאלצו לעזוב מייד ואחרים הפכו לאנוסים. כך הגיע הקץ של יהדות ספרד המפוארת.

יהדות איראן deliver flowers in scarborough canada

יהדות איראן

יהדות איראן נמצאת בשטח פרס ההיסטורית והיא הגדולה מבין הקהילות היהודיות באסיה. יהודי פרס התיישבו בה במאה השמינית לפני הספירה וההיסטוריה שלהם נמשכת כבר 2500 שנה. כיום עדיין ישנה קהילה יהודית גדולה באיראן המונה כ 20,000 בני אדם ורובם יושבים בטהראן הבירה. שלטון האייתולות באיראן שהחל בשנת 1979 הביא לגל עלייה מאיראן לישראל וכיום ישנה קהילה גדולה של יוצאי איראן בארץ. השלטון החדש אמנם לא התנכל אל יהודי איראן באופן רשמי, אך חוסר סובלנותם למדינת ישראל מורגש בקרב יהדות איראן הנמנעת מיצירת קשר רשמי עם ישראל הציונית. כמו יהדות מרוקו, יהדות אתיופיה, יהדות בבל וקהילות שונות ממדינות איסלמיות אחרות, גם יהודי איראן הם ספרדים, ומנהגיהם הדתיים נערכים בהתאם למסורת עם עדכונים ותיקונים משלהם.

יהודי איראן בעת העתיקה

בני עשרת השבטים היו הראשונים להגיע לפרס, אך גורלם אינו ידוע ואינו מתועד. לאחר חורבן ממלכת יהודה בשנת 586 לפני הספירה הוגלו יהודים לפרס על ידי הבבלים וחלקם שבו לארץ עם שיבת ציון ב 538. רבים אחרים נשארו בפרס וקיימו קהילה משלהם במקום. במאות הראשונות לספירה ועד למאה ה- 7 עת נכבשה פרס בידי המוסלמים נהנו יהודי פרס מתנאי חיים נוחים יחסית וקיימו קשר רציף, כלכלי ותרבותי עם היישוב היהודי בארץ ישראל ובבבל. למרות זמנים טובים יחסית, גם בתקופה זו התרחשו פרעות ביהודים מדי פעם ורבים מתו על קידוש השם מפחד להמרת דתם.

יהדות איראן תחת האיסלם

הכיבוש המוסלמי לא הביא איתו עדנה ליהודים, להיפך. איכות חייהם הורעה ביותר ואף משיח שקר צץ באזור זה – החייט אבו עיסא מאיספהאן שקרא ליהודים למרוד בכוח נגד המוסלמים – מרידה שיצאה לפועל והסתיימה בכשלון ובסבל רב.
החל מהמאה ה- 11 החלו יהודי פרס להתיישב לאורך נתיב הסחר עם סין ואירופה ורבים מהם הגיעו לעמדות בכירות בשלטון ובתרבות. המונגולים כבשו את פרס ב- 1221 ועד 1258 נהנו יהודי פרס ממצב טוב יותר. ב- 1501 לאחר כיבוש פרס בידי השושלת הסאפאווית, הושלט הזרם השיעי כדת המקום והפרעות ביהודים חודשו ונהנו מעידוד השלטונות.

יהודי איראן בעת החדשה

מאמצע המאה ה-19 ביקשו יהודי אירופה מנאצר א-דין שליט פרס לשפר את מצב יהדות איראן, אך בשנת 1884 התבצע טבח נורא ביהודי בארפורוש ובאותה התקופה החלה עלייה של יהודים מאיראן לארץ ישראל. לקראת תום המאה ה-19 השתפר מצב היהודים שם והם החלו להנות מזכויות רבות יותר. בשנת 1898 נפתח בית ספר של כי"ח ורבים מיהודי איראן פיתחו זיקה ממשית לארץ ישראל, אך לא על רקע הציונות אלא על רקע דתי. שליחים רבים מארץ ישראל הגיעו לאיראן והתקבלו בה בשמחה גלויה.
מתחילת המאה העשרים החלו יהודי איראן להתעניין בציונות ופורסמו ספרים ציוניים בפרסית. עם הקמת מדינת ישראל חיו באיראן 100,000 יהודים שמרביתם עלו לארץ עד 1968. הנותרים עלו לאחר עליית שלטון האייתולות בשנת 1979 וחלקם היגר לארה"ב. כיום נותרו באיראן כ- 20,000 יהודים.
פורטל יהדות המכיל מידע אודות יהודי איראן ינחה אתכם בתחומים שונים של החברה והתרבות של יהודי איראן.

יהדות תימן

יהדות תימן – העולים הראשונים לארץ בעת החדשה

על פי המסורת יהדות תימן קיימת מאז חורבן בית ראשון. יהודי תימן מיוחסים לבני שבט יהודה. בעוד שיהדות מרוקו, יהדות אתיופיה ואף יהדות בבל נמנים על היהודים הספרדים ויוצאי אירופה לסוגיהם נמנים ברובם על יהדות אשכנז, הרי שיהודי תימן נחשבים לקהילה נפרדת ושלישית בגודלה לשני אלה.

יהודי תימן מכריזים בכל שנה בתשעה באב את תחילת מניין השנים לקהילה זו והם סופרים את השנים מאז חורבן בית ראשון. בתימן נמצאו עדויות לקברי יהודים מלפני 2300 שנה וכנראה שההתיישבות היהודית שם היתה קשורה בסחר תבלינים שיהודים עסקו בו וכן בלגיון יהודי שהורדוס שלח לאזור ושלעולם לא שב לארץ ישראל. בזמן שלטון ממלכת חמיר באזור תימן התיישבו שם יהודים רבים והם נחשבו שם לבני מעמד גבוה. במאה השישית, עקב מצבם הטוב של היהודים בממלכת חמיר חששו הנוצרים, כי היהודים מתכוונים להשתלט על העולם עם דתם ויצאו למלחמה נגד הממלכה. זו נכבשה על ידי החבשים ורבים נטבחו. המצב השתפר כאשר נפל האזור לשלטון הפרסים וקשרי יהודי תימן עם יהודי בבל התהדקו, אך עם עליית מוחמד והאיסלם נפלה תימן לידי המוסלמים ומצב היהודים שוב הורע עד מאד.

תקופת האיסלם והעותמאנים

שילטון האיסלם הקצין את קנאותו והחריף את מצב היהודים בתימן עד שנגזרו עליהם גזרות שמד. באגרת המפורסמת מן ה מאה ה-12 חיזק הרמב"ם את ידי היהודים בתימן שביקש כי לא יהרגו על קידוש השם וזמן קצר לאחר מכן המקום נכבש על ידי האיובים והגזירות הוסרו. בשנת 1545 כבשו העותמאנים את תימן ומצב היהודים לא היה טוב, עד כי בשנת 1618 גזר המושל הטורקי שוב גזירות שמד על היהודים או גירוש. תימן עברה שוב לידי המוסלמים ומצב זה של גזרות וגירושים עבר על יהדות תימן תחת השלטון המוסלמי עד 1872 כשנכבש המקום שוב בידי העותמאנים. בתקופה זו החלה המודרניות לחדור לתימן: עיתונים, סלילת דרכים, טלגרף, שירות מכתבים, ספרים מודפסים וכדומה. כל אלה אפשרו ליהדות תימן להיות בקשר הדוק יותר עם קהילות יהודיות שונות בעולם. בתקופה זו ישבו רוב יהודי תימן בערים הגדולות ברובעים שונים וסגורים והיתר התגוררו בכ- 1,000 כפרים ועיירות. רוב הגברים עסקו בצורפות ואילו הנשים התמחו בריקמה.

תקופת הציונות והעלייה לישראל

העלייה הראשונה הגיעה מאירופה – אותם ביל"וים שעלו עלייה ציונית ראשונה, הקדימה עלייה של יהודים מתימן בשנת 1881. עד 1914 חיו בארץ כ 5,000 מיוצאי תימן והם תרמו רבות למאמץ הציוני. יהודי תימן נשארו ברובם אנשים דתיים מאמינים והמשיכו את מסורת לימודי התורה כפי שנהגו בתימן. תיאורים רבים מן התקופה מספרים עליהם כעל עדה צנועה ולא צבועה באמונתם. בשנת 1918 היוו יהודי תימן 7% מיהודי הארץ ובשנת 1948 לאחר מלחמת השחרור הועלו מרבית יהודי תימן (כ 50,000) בטיסות לארץ ישראל. לאחר מכן לאורך השנים הועלו כל יהודי תימן וכיום נשארו בה כ- 150 יהודים בלבד החיים בצנעה ורובם כבר מעל גיל 60.

פורטל יהדות למידע על יהודי תימן

פורטל יהדות מציע מידע רב אודות יהודי תימן בנושאים שונים כגון: המסורת המשפחתית התימנית, מסורת הלימוד התימנית, טקסים שונים, גדולי העדה ויצירותיהם וכדומה. פורטל יהדות עוסק לא רק ביהדות תימן אלא בכל התפוצה היהודית על מסורותיה השונים.

יהדות מרוקו

יהדות מרוקו – הקהילה הגדולה במגרב

יהדות מרוקו קיימת באזור זה של צפון אפריקה עוד מימי בית ראשון. קהילה מפוארת זו עברה תהפוכות רבות, גזרות רבות וסבלה מחיים קשים ברוב שנות התישבותם שם. לאחר הקמת מדינת ישראל ובמיוחד בשנות השישים ועד 1967 עלו כמחצית (250,000) מיהודי מרוקו לישראל והקימו בה את העדה הגדולה ביותר שהגיעה ארצה עד הגעת יהודי רוסיה בשנות התשעים. יהדות מרוקו, כמו יהדות אתיופיה, יהדות בבל ויתר העדות מצפון אפריקה ואסיה מורכבת מיהודים ספרדים ומנהגיהם שונים במעט מיהודי אירופה, הנחשבים ברובם לאשכנזים.

יהדות מרוקו בזמן העתיק

כדי לקבל מידע נרחב אודות יהדות מרוקו מומלץ להיכנס לתוך פורטל יהדות, שם ניתן לקבל מידע רחב אודות יהדות זו ויתר התפוצות. יהודי מרוקו הגיעו לאזור בימי בית ראשון ולאחר מכן עם הכיבוש הרומי. עדויות מצביעות על מסחר יהודי במרוקו כבר במאה הרביעית לפני הספירה. על פי המסורת הקימו יהודי מרוקו שני ישובים עיקריים: סלע ליד רבאט של היום ואופראן. יהודי מרוקו נהנו מחיים סבירים עד עליית שבט המוחיידון שהשתלט על האמפרייה האיסלמית והחל להתנכל ליהודים ולפרוע בהם. כמו רבים מיהודי מדינות האיסלם גם יהודי מרוקו הורדו למעמד ד'מי – נתין הזקוק להגנה ושרוב זכויותיו נשללו ממנו ופגעו בו גם חברתית וגם כלכלית. קהילות יהודיות רבות נהרסו בשעה שהשלטון הקיצוני רצה לאסלם את יהודי מרוקו. רבים ברחו ורבים אחרים התאסלמו למרות שלא נהנו ממעמד של מוסלמים מלידה, אלא כונו מוסלמים-יהודים והועבדו בפרך. המצב הנורא הזה השתנה רק עם עליית אבו יוסף לשלטון בשנת 1269. בתקופה זו ועד 1465 בוטלו כל הגזרות נגד היהודים והם נהנו מפריחה דתית ומבטחון אישי.

יהודי מרוקו לאחר גירוש ספרד

עם גירוש ספרד ב- 1492 הגיעו רבים מהמגורשים גם למרוקו. המגורשים נהגו על פי נהגי ספרד היהודיים שהיו שונים ממנהגי יהדות מרוקו הוותיקים. השוני היה גם בשפה וגם בתפילות, דיני אישות ודיני שחיטה. המגורשים היו המשכילים שבין יהודי מרוקו ושמרו על הספרדית כשפה יומיומית ומרביתם התיישבו בטנג'יר. עם כיבוש מרוקו בידי העותמאנים, גדלה הקהילה עוד יותר ותנאי החיים שלהם היו סבירים. למרות זאת, לא תמיד הצליחו העותמאנים למנוע מן האוכלוסייה המקומית לפרוע ביהודים כפי שקרה ב 1864 בפס ובמרקש.

מרוקו בעת החדשה

בשנת 1912 הפכה מרוקו למדינת חסות צרפתית ולמרות שלא היו אזרחים מלאים כמו יהודי אלג'יריה הם נהנו משיפור משמעותי במצבם וקיבלו את התרבות הצרפתית והשתלבו בה. המצב השתנה במלחמת העולם השנייה וממשטר וישי ששיתף פעולה עם הנאצים. במהלך המחצית הראשונה של המאה העשרים ישבו רוב יהודי מרוקו בערים הגדולות ברובעים משלהם ויתרתם חיו בהרי האטלס. בעקבות מלחמת השחרור החלו פרעות ביהודי מרוקו ורבים ברחו לישראל ולצרפת.

כיום נמצאת בישראל קהילת צאצאים גדולה של יוצאי מרוקו המשולבת היטב בחיי החברה, הפוליטיקה והתרבות המקומית. פורטל יהדות מציע לכם מידע נוסף ומעמיק בנושאים שונים אודות קהילת מרוקו.

יהדות פולין

יהדות פולין היתה קיימת מסוף ימי הביניים ועד לשואה שהתרחשה בשנים 1939-1944. יהודי פולין היו הקהילה הגדולה והחשובה מכל קהילות ישראל בתפוצות וערב החורבן הם מנו כ- 3.5 מליון יהודים. ליהודי פולין היסטוריה של למעלה מאלף שנים שכללו פרקים של סובלנות ופריחה תרבותית ודתית וגם פרקים של אנטישמיות, פרעות וגירושים עד לשיא שהתרחש בתקופת מלחמת העולם השנייה.

יהדות פולין – שינויים עד לעליית הציונות

יהדות פולין בניגוד ליהדות מרוקו, יהדות אתיופיה או יהדות בבל הנחשבים ספרדים, הם אשכנזים ומנהגיהם הדתיים היו שונים במעט מיהודי העדות הספרדיות. יהודי פולין שישבו בגבולות הבלתי קבועים שבין גרמניה, רוסיה, הונגריה ורומניה ושלימים נקרא גם "תחום המושב" פיתחו תרבות ענפה ובין שתי מלחמות העולם במאה העשרים היתה יהדות פולין, במיוחד בערים הגדולות, מאד מפותחת ומודרנית. רבים מיהודי פולין היו חילונים וראו עצמם משתלבים בחיי החברה תוך כדי שמירה על מסורת יהודית יפה. רבים מיהודי פולין שבתחומי המושב היגרו לארה"ב בימי ההגירה הגדולים שבין 1889 ל- 1920. במהלך 40 שנה אלה היגרו כשני מליון יהודים מתחומים אלה וכן מרוסיה מעיירות קטנות והיוו את התשתית של יהודי אמריקה של היום. מעטים היגרו לארצות אחרות וקמצוץ עלה לפלשתינה כדי לחולל את הציונות במו ידיהם. יחד עם עולים מרוסיה היוו יהודי פולין את הגרעין החלוצי שלימים ייסדו את הישוב היהודי בארץ ואת מדינת ישראל.

יהדות פולין – ההתחלה

יהודי פולין החלו להתיישב באזור זה במאה העשירית לספירה. רבים מיהודים אלה נמלטו מהפרעות שהיכו ביהודי אשכנז עקב מסעי הצלב בדרך לארץ ישראל. פולין, שניסתה להשתלב בקרב אירופה המרכזית, קיבלה את היהודים יפה תחילה על מנת שאלה יעזרו להם בפיתוח הכלכלה והמסחר. ליהודים הוצא כתב קיום שאיפשר להם לעסוק במקצועות רבים והם נמצאו בחסות המלך. במהלך השנים יכלו יהודי פולין לבטא את כישוריהם האירגוניים והכלכליים ולאט לאט יכלו היהודים להתיישב בעוד ועוד ערים שונות ברחבי פולין.

חלוקת פולין

עם חלוקת פולין לקראת סוף המאה ה-18 התחלקו יהודי פולין לשלוש קבוצות: אלה שנשארו תחת שלטון רוסי, אלו שהיו תחת שלטון פרוסי ואלו בתחום גליציה תחת האמפריה האוסטרו-הונגרית. תחת השלטון האוסטרו-הונגרי נהנו היהודים מהקלות מסוימות, אך תחת השלטון הרוסי הוטלו עליהם מגבלות רבות יותר גם בהשוואה לשלטון הפולני וגם ליהודים שהיו תחת השלטון האוסטרו-הונגרי. עד חידוש המדינה הפולנית חיו יהודי פולין בעוני רב וסבלו רבות מפרעות וממגבלות רבות. בין שתי מלחמות העולם זכו יהודי פולין לעדנה זמנית ורבים מהם השתלבו בחיי החברה, הכלכלה והתרבות הפולנים. מלחמת העולם השנייה וכיבוש פולין בידי הגרמנים שמו קץ לקהילה זו ומתוך 3.5 מליון יהודים שהתגוררו בתחומיה הושמדו מרביתם ולאחר השואה, עם סיום המלחמה והקמתה של מדינת ישראל עלו הנותרים והניצולים לישראל. מידע נוסף ומעודכן אודות יהודי פולין ניתן לקבל באתר פורטל יהדות בנושאים שונים.