היהדות הרפורמית

יהדות רפורמית

יהדות רפורמית היא הזרם העיקרי הנפוץ בין יהודי ארה"ב. זהו זרם יהודי דתי גמיש מאוד בהבנת המצוות וקיומן ויש המכנים אותו יהדות ליברלית, יהדות מתקדמת או יהדות פרוגרסיבית. בישראל קיים זרם זה, אך הוא מאוד קטן ומספר חבריו זניח. חברי הזרם מכנים עצמם בישראל בשם "יהדות מתקדמת". לזרם יש ארגון גג עולמי הנקרא האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת. הזרם התפתח בגרמניה בשלהי המאה ה-18 ומשם עבר לארה"ב ונשאר בה עד היום הזרם המוביל.

עקרונות יהדות רפורמית

לזרם הרפורמי כמה עקרונות ששונים מהותית מכל זרם אחר ובמיוחד מן הזרם האורתודוכסי. הגישה הכללית היא לא פונדמנטליסטית בהבנת עיקרי האמונה היהודית ומצוותיה. הגישה אומרת כי יהודי העולם צריכים לעצב בעצמם את הזהות שלהם גם מן המסורת אך גם, ובעיקר מתוך השקפת עולם מודרנית הדוגלת בצדק חברתי ושוויון בין המינים. הרפורמה מאמינה כי עצמאות הפרט חשובה מן המסורת כשלעצמה וכי על הפרט להחליט איזה מצוות הוא מעוניין לקיים ואיזה לא, והיא מחזיקה בגישה חיובית כלפי המודרנה על כל השלכותיה. הרפורמה לא מקבלת את היהדות כלאום ולא את שפת העברית כמחייבת בספרי התפילה. הנטייה ברפורמה היא יותר לצד המוסרי של היהדות ופחות לצד ההלכתי שלה.

התפתחות יהדות הרפורמה

לאחר המהפכה הצרפתית והשינוי הדרמטי שעבר על אירופה כולה, עבר גם שינוי מסיבי על היהדות והיהודים שחיו בקרב האירופאים. בהמשך לתהליך האמנסיפציה שהחל לאחר המהפכה הצרפתית ולתנועת ההשכלה ולתהליך החילון ראו חלוצי הרפורמה את היהדות כממשיכה את המסורת היהודית בגמישות ובפתיחות ולא באופן הקפוא כפי שנשמר מאז ימי הביניים. הרפורמה ראתה בתהליכים החברתיים והכלליים שהתרחשו באירופה מקפצה לחידוש היהדות בהתאם לרוח התקופה ולאפשרות של יהודי העולם להשתלב בקרב עמי אירופה בכל תחומי החיים כשהם ממשיכים לשמור על זהותם היהודית, אך ללא התבדלות חברתית. בקיום המצוות על פי ההלכה ראו אנשי הרפורמה דבר מה מיושן שאינו מתחבר עוד אל היהדות ואף מפריע ליהודים להשתלב בחברה הכללית. לפיכך, נעשו שינויים מרחיקי לכת גם בספר התפילה וגם בסדרי בית הכנסת שהידוע מביניהם הוא ישיבה משותפת של גברים ונשים בעת התפילה, עליית נשים לתורה וכדומה. הזרם הרפורמי החל בגרמניה ובית הכנסת הראשון שהוקם ונשאר לתקופה ממושכת היה בית הכנסת "היכל" בהמבורג שהוקם בשנת 1819.

יהדות והזרם הרפורמי בארה"ב

כיום, עם חורבן קהילות ישראל באירופה בשואה, הרפורמה קיימת בייחוד בארה"ב והזרם הרפורמי מאגד את רוב יהודי ארה"ב. הזרם הגיע לארה"ב בסוף המאה ה-19 עם המהגרים היהודים מאירופה לאחר שהאורתודוכסיה ניהלה כנגד הזרם מלחמת חורמה כשראו בהם מחריבי היהדות מבפנים.
פורטל יהדות מרחיב אודות זרמים נוספים ביהדות וכן בנושאים שונים כגון מנהגים, מסורות של הזרמים השונים, קהילות שונות, יהדות בבל, יהדות אתיופיה, יהדות תימן וכדומה.