היהדות האורתודוכסית

יהדות אורתודוכסית

יהדות אורתודוכסית היא זרם חשוב ביהדות ונולדה ברבע הראשון של המאה ה-19 כריאקציה למודרנה. החשש כי יהודי העולם יתבוללו, כפי שכבר קרה ברחבי אירופה, הביא את ההנהגה הרוחנית היהודית במזרח אירופה למסקנה שיש להתמודד עם התופעה באמצעות הקשחה והקצנה של קיום היהדות. מחולל המהפך היה החת"ם סופר שקבע כי "חדש אסור מן התורה", ובכך הקפיא את אותה יהדות לדורות. הקפאה זו תופסת עד היום כאשר לא רק המנהגים ואופן קיום המצוות הוקפאו, אלא אף סגנון הלבוש (כפי שהיה נהוג במזרח אירופה) ומרכיבים נוספים.
הזרם האורתודוכסי שומר בהקפדה יתרה על ההלכה היהודית. יהודי מזרח אירופה קיבלו על עצמם את האורתודוכסיה בעוד שלעומתם יהודי מדינות האיסלם המשיכו בשמירת המסורת שלהם מימים ימימה. הזרם האורתודוכסי חדר גם אל יהודי ספרד באמצעות מפלגת ש"ס שהכפיפה זרם זה על מאמיניה וכיום גם רבים מיהודים אלה מתנהגים ומתלבשים באופן דומה. יוצאי יהדות מרוקו, יהדות בבל ואף יהדות אתיופיה נחשפו לאורתודוכסיה באמצעות ש"ס וכיום רבים מהם מנהלים אורח חיים יהודי אורתודוכסי.

יהדות אורתודוכסית ותהליך החילון

ביהדות לא היתה חלוקה לאורתודוכסים ולכאלה שאינם עד המאה ה-19. החידוש הזה נבע מתהליך החילון שעבר על עמי אירופה ועל יהדות אירופה. השמרנים מבין היהודים לא רצו לקבל את החידושים והמודרניזציה לקראת החילון ולכן הסתגרו בתוך עצמם והקשיחו את קיום ההלכה מתוך שהם מקימים לעצמם מוסדות נפרדים לניהול הקהילה וחיי החברה והדת. יהודים אורתודוכסים ביקרו ועדיין מבקרים את הזרמים האחרים כמו הזרם הרפורמי והזרם הקונסרבטיבי וטענו כנגדם כי הם מעודדים התבוללות.

יהדות וזרמים שונים באורתודוכסיה

באורתודוכסיה ישנה חלוקה לזרמים שונים ולמרות שכולם רואים את ההלכה והתלמוד כאבן היסוד לאמונתם הם חלוקים ביניהם בכל הנוגע ליחס למדינת ישראל, להפרדה מגדרית, במנהגי לבוש וכדומה. הזרמים העיקריים באורתודוכסיה הם החסידים – שדבקים בתורת החסידות מבית מדרשו של הבעש"ט ולמתנגדים שראו בחסידות כפירה בתחילת דרכה, ורואים בלימוד התורה והגמרא את העיקר ביהדות. זרמים נוספים של יהדות אורתודוכסית הם הדתיים הלאומיים שהתפתחו מבית מדרשו של הרב קוק הרואים בהקמת מדינת ישראל את התחלת הגאולה, כשהם מאמינים כי עליהם מוטלת המשימה לגרום להגעת הגאולה על ידי פעולות מעשיות ולא על ידי המתנה פסיבית למשיח. בנוסף, קיים הזרם החרדי לאומי שהולך וגדל בשנים האחרונות וגם אורתודוכסים חרדים ממוצא ספרדי ותימני.

יהדות אורתודוכסית והעולם היהודי

היהדות האורתודוכסית היא הזרם בגדול ביותר במדינת ישראל בקרב הדתיים, אך בעולם דווקא הזרם הרפורמי והקונסרבטיבי נפוץ יותר בקרב יהודים דתיים.
האורתודוכסיה היהודית היא חידוש של המאה ה-19 שהתגבש כנגד תנועת ההשכלה, נגד תהליך החילון ונגד תנועת הרפורמה שהחלה בגרמניה בסוף המאה ה-18. בהתאם לכך נוצרה מגמת פסיקה נוקשה של חכמי ההלכה ושמירה קפדנית על המצוות קלה כחמורה.
פורטל יהדות מרחיב בנושא זרמים ביהדות אודות זרם זה והתפצלויותיו וכן אודות זרמים דתיים נוספים של יהדות.