החרדים

יהדות וחרדים

יהדות חרדית היא אשכול של זרמים מן היהדות האורתודוכסית. חברי הזרם נקראים חרדים והם מאופיינים בהקפדה רבה על שמירת המצוות על פי ההלכה היהודית. יהודי הזרם מאוד קיצוניים בתפיסת ההלכה וכן בתרבות החברתית הכללית שלהם. השם חרדים נובע מן הפסוק בספר ישעיהו (ס"ו): "שמעו דבר ה' החרדים אל דברו". כלומר, הם חרדים לדבר האל בכל הקשור לשמירה על מצוותיו כהלכה. הכינוי ביחיד לאיש מזרם זה הוא חרדי. השקפת העולם החרדית קשורה לאורתודוכסיה יהודית ונבעה ממנה כריאקציה לתנועת ההשכלה באירופה וביהדות במאה ה-18, מתהליך החילון והמודרניזציה של אירופה. האדם שמסמל יותר מכל את האורתודוכסיה ואת החרדיות הוא החת"ם סופר שהגדיר את גבולות הדת במשפט המפורסם: "חדש אסור מן התורה", ובזאת סגר את היכולת להתחדש מבחינה דתית או תרבותית. יהודי הזרם חיים בתוך תרבות יהודית שכאילו הוקפאה באירופה של המאה ה-19 על מנהגיהם, לבושם ומסורתם.

יהדות ומאפייני החברה החרדית

אדיקות דתית והתבדלות מכוונת מאפיינים את החרדים. יהדות זו טוענת, כי היא זו שמשמרת את היהדות כפי שהיא צריכה להיות והיא נמצאת במאבק מתמיד ביהדות הרפורמית והקונסרבטיבית המנסות לערוך שינויים מרחיקי לכת ובראשם שוויון בין נשים לגברים בנוהגי בית כנסת וכדומה. התבדלות תרבותית קיצונית זו מביאה אותם לאי השתתפות בכל טקס ממלכתי במדינת ישראל ובהתכחשות למדינה ומוסדותיה באופן רשמי. באופן מעשי משתתפים החרדים בבחירות ושולחים את נציגיהם לכנסת, כדי שאלה ידאגו לאינטרסים שלהם במסגרת המדינה למרות שאינה מקובלת עליהם. התבדלות החברה החרדית היא גם כלפי העולם החיצוני וגם בתוכה, כשהיא מקיימת מערכת חינוך נפרדת שאיננה בפיקוח המדינה, דיור נבדל ושכונות כמו גטאות, תקשורת נבדלת של מערכות עיתונים ורשתות רדיו נבדלות וכיוצא באלה. אחת הסיבות העיקריות להתבדלות זו היא הפחד כי יהודי העולם יעברו תהליך חילון. בעוד בחו"ל ההתבדלות היא כנגד הגויים, בישראל ההתבדלות היא למול החברה היהודית החילונית וערכיה המערביים.
בנוסף לכך, החברה החרדית מאופיינת באדיקות וקיצוניות דתית ובהפרדה מגדרית ההולכת וגדלה עם השנים. הדבר מתבטא בכך שכיום קיימות מדרכות שונות לגברים ולנשים, חנויות שונות, סניפים שונים של קופות חולים וכדומה. ההפרדה מגיעה גם לצבא יחד עם אנשי התנועה הדתית לאומית שגם הם הולכים ומתחרדים יותר ויותר.

החרדים – זרמים שונים

התנועה החרדית ברובה מורכבת מחסידים ומליטאים וכן מקבוצה הולכת וגדלה של חרדים לאומיים שבמקור נמנו על הציונות הדתית, אך הקצינו את עמדותיהם הדתיות. רוב החרדים מתכחשים למדינת ישראל ולמוסדותיה הרשמיים, אך הם מעורים בחיי המדינה באמצעות נציגיהם בכנסת. בתנועה החרדית יש את אחוז הילודה הגבוה ביותר בקרב היהודים בישראל והדבר מתבטא בגידול משמעותי של אוכלוסיה זו מאז הקמת המדינה.

פורטל יהדות והחרדים

פורטל יהדות מרחיב אודות החרדים וניתן למצוא מידע רב אודות מנהגים שונים, מסורות וקהילות כמו יהדות מרוקו, יהדות אשכנז, יהדות בבל, יהדות אתיופיה וכיוצא באלה וכן מידע רב אודות זרמים שונים ביהדות.