ההלכה היהודית

הלכה יהודית

הדת היהודית מבוססת על קבלת עול תורה ומצוות. המצוות מצויינות במקרא ונהוג לחלקם לתרי"ג מצוות. מכיוון שהעיתים משתנים והמציאות גם היא, יש לעדכן את המצוות לימי השעה ולפסוק כיצד לנהוג בכל מצווה ומצווה בכל עת. זו משמעותה של ההלכה.
ההלכה, משורש הלך, היא צורת קיום המצוות לכל אדם יהודי המקבל על עצמו את קיום המצוות, מלידה ועד מוות. ההלכה, כמו המצוות עצמן, עוסקת בכל מרכיבי החיים, החל מהלכות הקשורות לחיי המין, לאוכל, ללבוש, למגורים, להתנהגות חברתית ומוסרית וכלה במצוות הקשורות לריטואלים דתיים, החל מנוסחי התפילות ועד קיום כל המצוות הקשורות בחגים ובמועדים היהודים השונים. יהודי כל העולם הדתיים מאוחדים תחת מטריית הדת וההלכה למרות שישנם חילוקי דעות גם בנושא חשוב זה.
ההלכה היא בעצם דיון שהתקיים בין חכמים אודות הדרך שבה יש לנהוג ולקיים את המצוות. מצוות רבות נכתבו בתמצות רב במקרא ונדרשו הוראות מדויקות יותר כדי לקיימן. חכמי ישראל לדורותיהם קיימו דיונים רחבים ומעמיקים אודות הצורה הראויה לקיום המצוות ע"י כל יהודי ופסקו את ההלכה – כלומר את הדרך שיש לנהוג בה בכל שאלה שצצה לגבי מצווה זו או אחרת.

יהדות ההלכה – זרמים והתפלגויות

על רקע פסיקות הלכה התפלגה היהדות לא אחת. ערב חורבן בית המקדש השני ולאחריו התפלגו הפרושים מן הצדוקים על בסיס פרשנות שונה של קיום המצוות ואמונות שונות הקשורות בהן. הפרושים הם שנתנו את הטון ביהדות מהיותם הרוב. פיצול נוסף התרחש בין היהדות הרבנית מבית מדרשם של הפרושים והקראים, שלא היו מוכנים לקבל כל פרשנות אחרת מאשר המקרא עצמו. כיום ישנה מחלוקת שמפלגת את היהדות בין האורתודוכסים הנצמדים להלכה של שולחן ערוך ובין הרפורמים והקונסרבטיבים המעוניינים לעשות עדכונים מרחיקי לכת בהלכה.

יהדות וקבצי הלכה עיקריים

ההלכה שמעניקה פרשנות מעשית למצוות שמן התורה דומה לכיסוי משפטי רחב שאינו ניתן ליישום ללא פרשנות נוספת. כל זאת כדי להתאים את ההלכה לתנאי החיים המשתנים עם הזמן. לכן, בכל דור מפרשים את ההלכה ומכריעים בשאלות מסוימות שהפכו עם השנים לתקדימים שגם הם נזקקו לפרשנויות נוספות וחוזר חלילה. למרות תילי התילים של הפרשנויות, ההלכה מיסודה מוגבלת, מכיוון שהיא מבוססת על קובץ חוקים שנכתב במקרא ואין אפשרות להוסיף או לגרוע מהם. המנגנון ההלכתי שהוא דתי אינו מאפשר לקבל הכרעות שבניגוד מוחלט למקרא, ולכן ישנן סוגיות רבות שלא ניתן לדון בהן ולהכריע בהן מתוך ההלכה. קבצי ההלכה העיקריים הם: המשנה והתלמוד, ספרות השאלות והתשובות (שו"ת), משנה תורה לרמב"ם (היד החזקה), ארבע הטורים (בעל הטורים), ובתקופה האחרונה נהוג לציין את קבצי ההלכה: בית יוסף, שולחן ערוך, "המפה" של שולחן ערוך, משנה ברורה וילקוט יוסף. ישנם קבצי הלכה רבים ואחדים נהוגים בקהילות שונות. יהדות בבל, יהדות מרוקו וכן יהדות אתיופיה נעזרים בקבצים שונים כדי למצוא את ההלכה הנכונה, וכך נוהגות עדות שונות, ספרדיות ואשכנזיות ברחבי העולם היהודי הדתי.

פורטל יהדות וההלכה

פורטל יהדות מפרט את תוכן קבצי ההלכה וניתן למצוא שם ערכים מורחבים אודות ההלכה וכן הרחבה בנושאים יהודים שונים הקשורים לקיום המצוות, האמונה היהודית וכדומה.