בית הכנסת pumpkin squares

יהדות ובית כנסת – מרכז החיים הדתיים

בית כנסת אינו רק בית תפילה. הוא גם בית תפילה יהודי, אך בעיקרו הוא משמש כמרכז החיים הדתיים היהודים. יהודי כל התפוצות נהגו להתכנס בבתי כנסת כדי להתפלל, לחגוג חגים, לערוך חתונות וטקסים אחרים. בית הכנסת שימש גם למרכז לימודים דתיים וגם למרכז חברתי תוסס בו נערכו שידוכים ואף עסקאותכלכליות רבות. השם "בית כנסת" בא מהשורש כנס – כלומר מקום של התכנסות. אם היה משמש לתפילה בלבד אפשר היה לכנותו בית תפילה.

יהדות והתפילה בבית כנסת

בית הכנסת משמש בעיקר לתפילה יומית בציבור של כל יהודי מאמין. כל יהודי מצווה על פי ההלכה להתפלל שלוש פעמים ביום פעם בבוקר ופעמיים אחר הצהריים. שלוש התפילות הנהוגות בבית הכנסת מחליפות באופן סמלי את שלושת הפעמים, שבהם היו מקריבים קורבנות בבית המקדש בכל יום, אך השינוי אינו סמלי בלבד. בנוסף לתפילות היומיות הקבועות בסידור התפילה ישנם מחזורי תפילות שונים לימי חג ומועד ששיאם הוא יום הכיפורים, שבו מתפללים המדקדקים במשך 24 שעות רצופות למען ייפתחו שערי שמיים והקב"ה יסלח להם ולכל עם ישראל על עוונותיהם.

יהדות ומניין מתפללים בבית כנסת

כל יהודי דתי יודע כי יש לכנס מניין גברים כדי לקיים מצוות תפילה בציבור. המניין הוא עשרה גברים מעל גיל 13 כאשר כל מקום שיתכנסו בו ויהיה ספר תורה, יוכל לשמש כבית כנסת. בית הכנסת אינו מקום קדוש כפי שחושבים רבים, אלא שההתכנסות והתפילה בו הופכים את התפילה בצוותא לאקט דתי מקודש. התפילה בבית הכנסת, שהחליפה את הקרבת הקורבנות, עשתה שינוי מרחיק לכת ביהדות שאחרי חורבן בית המקדש. התפילות חייבו את הכל בלימוד קרוא וכתוב, כדי שיוכלו להתפלל ולעלות לתורה, וכך הונהג חוק חינוך חובה לכל ילדי ישראל. נכון שהבנות לא חויבו בלימודי קרוא וכתוב, אך מרביתן למדו כדי שתוכלנה להשתתף בתפילות באופן פעיל.
כך הפעיל עם ישראל את החשוב שבמרכיבי הקידמה – לימודי קרוא וכתוב, וזאת מאות שנים לפני שדת או חברה כלשהי קיבלה זאת על עצמה באופן מחייב. לימודי קרוא וכתוב אפשרו לכל זכר יהודי להמשיך וללמוד את ההלכה ולנסות את כוחו ברבנות. החינוך היהודי חיפש את התלמידים החכמים, שיוכלו להמשיך את מסורת הפרשנות ההלכתית כדי לקדם את עם ישראל בהתאם למציאות. מסתבר, כי חורבן בית המקדש והפיכת בית הכנסת למרכז החיים הדתיים והחברתיים של יהודי התפוצות בישרו את השינוי הגדול והמדהים ביותר שחווה עם ישראל מאז ועד להקמתה של מדינת ישראל בתקופה המודרנית.

פורטל יהדות ובתי כנסת

כדי להרחיב אודות בית כנסת יהודי וללמוד על ההיסטוריה שלו, ניתן למצוא חומר רב בפורטל יהדות העוסק בתחום זה. פורטל יהדות עוסק גם בנוסחים השונים של סידורי התפילה הנהוגים בקהילות שונות. יהדות מרוקו, יהדות בבל ויתר בני העדה הספרדית מתפללים בנוסח שונה מזה האשכנזי הנהוג בעיקר בקרב יוצאי אירופה. יהדות אתיופיה קרובה יותר לנוסח הספרדי, אך יש לה נוסח משלה לסידור התפילה.