יהדות תימן

יהדות תימן – העולים הראשונים לארץ בעת החדשה

על פי המסורת יהדות תימן קיימת מאז חורבן בית ראשון. יהודי תימן מיוחסים לבני שבט יהודה. בעוד שיהדות מרוקו, יהדות אתיופיה ואף יהדות בבל נמנים על היהודים הספרדים ויוצאי אירופה לסוגיהם נמנים ברובם על יהדות אשכנז, הרי שיהודי תימן נחשבים לקהילה נפרדת ושלישית בגודלה לשני אלה.

יהודי תימן מכריזים בכל שנה בתשעה באב את תחילת מניין השנים לקהילה זו והם סופרים את השנים מאז חורבן בית ראשון. בתימן נמצאו עדויות לקברי יהודים מלפני 2300 שנה וכנראה שההתיישבות היהודית שם היתה קשורה בסחר תבלינים שיהודים עסקו בו וכן בלגיון יהודי שהורדוס שלח לאזור ושלעולם לא שב לארץ ישראל. בזמן שלטון ממלכת חמיר באזור תימן התיישבו שם יהודים רבים והם נחשבו שם לבני מעמד גבוה. במאה השישית, עקב מצבם הטוב של היהודים בממלכת חמיר חששו הנוצרים, כי היהודים מתכוונים להשתלט על העולם עם דתם ויצאו למלחמה נגד הממלכה. זו נכבשה על ידי החבשים ורבים נטבחו. המצב השתפר כאשר נפל האזור לשלטון הפרסים וקשרי יהודי תימן עם יהודי בבל התהדקו, אך עם עליית מוחמד והאיסלם נפלה תימן לידי המוסלמים ומצב היהודים שוב הורע עד מאד.

תקופת האיסלם והעותמאנים

שילטון האיסלם הקצין את קנאותו והחריף את מצב היהודים בתימן עד שנגזרו עליהם גזרות שמד. באגרת המפורסמת מן ה מאה ה-12 חיזק הרמב"ם את ידי היהודים בתימן שביקש כי לא יהרגו על קידוש השם וזמן קצר לאחר מכן המקום נכבש על ידי האיובים והגזירות הוסרו. בשנת 1545 כבשו העותמאנים את תימן ומצב היהודים לא היה טוב, עד כי בשנת 1618 גזר המושל הטורקי שוב גזירות שמד על היהודים או גירוש. תימן עברה שוב לידי המוסלמים ומצב זה של גזרות וגירושים עבר על יהדות תימן תחת השלטון המוסלמי עד 1872 כשנכבש המקום שוב בידי העותמאנים. בתקופה זו החלה המודרניות לחדור לתימן: עיתונים, סלילת דרכים, טלגרף, שירות מכתבים, ספרים מודפסים וכדומה. כל אלה אפשרו ליהדות תימן להיות בקשר הדוק יותר עם קהילות יהודיות שונות בעולם. בתקופה זו ישבו רוב יהודי תימן בערים הגדולות ברובעים שונים וסגורים והיתר התגוררו בכ- 1,000 כפרים ועיירות. רוב הגברים עסקו בצורפות ואילו הנשים התמחו בריקמה.

תקופת הציונות והעלייה לישראל

העלייה הראשונה הגיעה מאירופה – אותם ביל"וים שעלו עלייה ציונית ראשונה, הקדימה עלייה של יהודים מתימן בשנת 1881. עד 1914 חיו בארץ כ 5,000 מיוצאי תימן והם תרמו רבות למאמץ הציוני. יהודי תימן נשארו ברובם אנשים דתיים מאמינים והמשיכו את מסורת לימודי התורה כפי שנהגו בתימן. תיאורים רבים מן התקופה מספרים עליהם כעל עדה צנועה ולא צבועה באמונתם. בשנת 1918 היוו יהודי תימן 7% מיהודי הארץ ובשנת 1948 לאחר מלחמת השחרור הועלו מרבית יהודי תימן (כ 50,000) בטיסות לארץ ישראל. לאחר מכן לאורך השנים הועלו כל יהודי תימן וכיום נשארו בה כ- 150 יהודים בלבד החיים בצנעה ורובם כבר מעל גיל 60.

פורטל יהדות למידע על יהודי תימן

פורטל יהדות מציע מידע רב אודות יהודי תימן בנושאים שונים כגון: המסורת המשפחתית התימנית, מסורת הלימוד התימנית, טקסים שונים, גדולי העדה ויצירותיהם וכדומה. פורטל יהדות עוסק לא רק ביהדות תימן אלא בכל התפוצה היהודית על מסורותיה השונים.