יהדות פולין

יהדות פולין היתה קיימת מסוף ימי הביניים ועד לשואה שהתרחשה בשנים 1939-1944. יהודי פולין היו הקהילה הגדולה והחשובה מכל קהילות ישראל בתפוצות וערב החורבן הם מנו כ- 3.5 מליון יהודים. ליהודי פולין היסטוריה של למעלה מאלף שנים שכללו פרקים של סובלנות ופריחה תרבותית ודתית וגם פרקים של אנטישמיות, פרעות וגירושים עד לשיא שהתרחש בתקופת מלחמת העולם השנייה.

יהדות פולין – שינויים עד לעליית הציונות

יהדות פולין בניגוד ליהדות מרוקו, יהדות אתיופיה או יהדות בבל הנחשבים ספרדים, הם אשכנזים ומנהגיהם הדתיים היו שונים במעט מיהודי העדות הספרדיות. יהודי פולין שישבו בגבולות הבלתי קבועים שבין גרמניה, רוסיה, הונגריה ורומניה ושלימים נקרא גם "תחום המושב" פיתחו תרבות ענפה ובין שתי מלחמות העולם במאה העשרים היתה יהדות פולין, במיוחד בערים הגדולות, מאד מפותחת ומודרנית. רבים מיהודי פולין היו חילונים וראו עצמם משתלבים בחיי החברה תוך כדי שמירה על מסורת יהודית יפה. רבים מיהודי פולין שבתחומי המושב היגרו לארה"ב בימי ההגירה הגדולים שבין 1889 ל- 1920. במהלך 40 שנה אלה היגרו כשני מליון יהודים מתחומים אלה וכן מרוסיה מעיירות קטנות והיוו את התשתית של יהודי אמריקה של היום. מעטים היגרו לארצות אחרות וקמצוץ עלה לפלשתינה כדי לחולל את הציונות במו ידיהם. יחד עם עולים מרוסיה היוו יהודי פולין את הגרעין החלוצי שלימים ייסדו את הישוב היהודי בארץ ואת מדינת ישראל.

יהדות פולין – ההתחלה

יהודי פולין החלו להתיישב באזור זה במאה העשירית לספירה. רבים מיהודים אלה נמלטו מהפרעות שהיכו ביהודי אשכנז עקב מסעי הצלב בדרך לארץ ישראל. פולין, שניסתה להשתלב בקרב אירופה המרכזית, קיבלה את היהודים יפה תחילה על מנת שאלה יעזרו להם בפיתוח הכלכלה והמסחר. ליהודים הוצא כתב קיום שאיפשר להם לעסוק במקצועות רבים והם נמצאו בחסות המלך. במהלך השנים יכלו יהודי פולין לבטא את כישוריהם האירגוניים והכלכליים ולאט לאט יכלו היהודים להתיישב בעוד ועוד ערים שונות ברחבי פולין.

חלוקת פולין

עם חלוקת פולין לקראת סוף המאה ה-18 התחלקו יהודי פולין לשלוש קבוצות: אלה שנשארו תחת שלטון רוסי, אלו שהיו תחת שלטון פרוסי ואלו בתחום גליציה תחת האמפריה האוסטרו-הונגרית. תחת השלטון האוסטרו-הונגרי נהנו היהודים מהקלות מסוימות, אך תחת השלטון הרוסי הוטלו עליהם מגבלות רבות יותר גם בהשוואה לשלטון הפולני וגם ליהודים שהיו תחת השלטון האוסטרו-הונגרי. עד חידוש המדינה הפולנית חיו יהודי פולין בעוני רב וסבלו רבות מפרעות וממגבלות רבות. בין שתי מלחמות העולם זכו יהודי פולין לעדנה זמנית ורבים מהם השתלבו בחיי החברה, הכלכלה והתרבות הפולנים. מלחמת העולם השנייה וכיבוש פולין בידי הגרמנים שמו קץ לקהילה זו ומתוך 3.5 מליון יהודים שהתגוררו בתחומיה הושמדו מרביתם ולאחר השואה, עם סיום המלחמה והקמתה של מדינת ישראל עלו הנותרים והניצולים לישראל. מידע נוסף ומעודכן אודות יהודי פולין ניתן לקבל באתר פורטל יהדות בנושאים שונים.