היהדות הקונסרבטיבית fresh flowers woodbridge

יהדות קונסרבטיבית

יהדות קונסרבטיבית החלה כזרם נפרד ביהדות באירופה במאה ה-19 וכיום נמצא המרכז של הקונסרבטיבים בארה"ב. חלק מאנשי זרם זה מכנה עצמו יהדות מסורתית, אך הם אינם נמנים על היהודים המסורתיים כפי שהם מוגדרים בישראל. יהודי הזרם הקונסרבטיבי טוענים כי על ההלכה היהודית להיות מאוד גמישה ומותאמת לרוח הזמן והמודרנה. בניגוד לרפורמים, הזרם מתנגד לשינויים מרחיקי לכת מן המסורת היהודית וההלכה, אלא הוא בעד קבלת תיקונים סבירים בהתאם לזמנים החדשים. גם בבתי הכנסת של הקונסרבטיבים מתפללים נשים וגברים ביחד וגם בזרם זה ישנן רבניות ונשים עולות לתורה, אך ספרי התפילות די דומה לסידור התפילה המסורתי וחלק ניכר מן המצוות מקויימות על ידי חברי הזרם שכן הם רואים בהלכה את תורת החיים היהודית.

יהדות ורעיונות מרכזיים בתנועה הקונסרבטיבית

השוני הגדול שבין הקונסרבטיבים והאורתודוכסים הוא, שלמרות שהקונסרבטיבים מקבלים את גישת היהדות על פי ההלכה הם רואים בפרשנות העתיקה כלא מחייבת והם מאפשרים הכנסת הלכות שעומדות בתנאי המודרנה ועל פי רוח הזמן, כדי לאפשר את קיום המצוות גם בתקופה המודרנית. כל זאת, בניגוד לרפורמים שאינם רואים עצמם מחויבים להלכה כלל והם מצדדים בבחירה אישית של כל אחד מה לקיים ומה לא.
הגישה הקונסרבטיבית נחשבת לגישת ביניים שנמצאת בין הזרם הרפורמי ובין האורתודוכסי. הזרם רואה את ההלכה כתשתית החיים היהודיים, אך רואה בגישה הגמישה כלפיה את הדרך הנכונה בימינו. בבתי הכנסת של הזרם המדובר, נעשה שימוש במכשירים חשמליים בשבת ואנשים המתגוררים רחוק מגיעים בנסיעה במכונית. הזרם ופסיקותיו ההלכתיות מאורגנים על ידי וועד ההלכה של כנסת רבנים המאגד את כל רבני התנועה.
מעמד האישה הוא אחד מנקודות המחלוקת העיקריות בין הקונסרבטיבים ובין האורתודוכסים. בזרם הקונסרבטיבי ישנן רבניות ונשים עולות לתורה בשבתות וחגים. הגיור הקונסרבטיבי אינו מוכר על ידי הרבנות האורתודוכסית ולא על ידי הרבנות הראשית בישראל.

התהוות יהדות קונסרבטיבית

יהדות קונסרבטיבית התפתחה בגרמניה, באיטליה ובהונגריה במאה ה-19. חברי התנועה הגיעו לארה"ב וייסדו בתי כנסת שלהזרם. בארה"ב היו מרבית חברי הזרם חברים תחילה בתנועה ליהדות מתקדמת בארה"ב, אך הם נפרדו ממנה ובשנת 1866 הקימו את הארגון החדש של הזרם בארה"ב. בשנת 1976 הצטרפה התנועה לתנועה הציונית ובכך קשרה את גורל חבריה עם גורל המדינה היהודית והציונות באופן רישמי.
זרם היהדות הקונסרבטיבית הוא השלישי בגודלו בעולם היהודי הרשמי וחבריו מונים כמיליון יהודים, רובם בארה"ב. המוסד הגבוה להכשרת רבנים בזרם זה הוא בית המדרש לרבנים באמריקה (JTS).

פורטל יהדות והתנועה הקונסרבטיבית

פורטל יהדות מרחיב בנושא זרמים ביהדות וכן מפרט אודות קהילות שונות, מנהגים, עדות שונות, יהדותבבל, יהדות אתיופיה, יהדות מרוקו, יהדות אשכנז וכדומה. פורטל יהדות עוסק בכל תחומי היהדות ומרחיב אודות המסורת, ההיסטוריה והתרבות היהודית.