הדת היהודית

הדת היהודית

יהדות איננה רק דת, אך הדת היהודית היתה מבטאת היהדות במשך דורות רבים עד לתקופה המודרנית שבה מצאו יהודים רבים דרכי ביטוי שונות ליהדותם: תרבותית, חברתית ומדינית. הדת היהודית היא הדת העתיקה מבין שלוש הדתות המערביות – יהדות, נצרות ואסלאם. הדת היהודית היא תפיסה מונותאיסטית מוחלטת, שאין אלוהים מלבדו ואין דרך לתפוס או להבין אותו וכי האל הוא יוצר הטבע ומצוי מחוצה לו בכל המובנים. מן היהדות התפתחה הנצרות והתפשטה ברחבי העולם וכן הדת המוסלמית, שהחלה דרכה עם מוחמד במאה השביעית לספירה. יהדות היא דת של מצוות ושעבורה נכתב התנ"ך המונה את כל המצוות בתוכו. המצוות המעשיות מצויינות בתורה וכן בתורה שבעל פה שהתגבשה בשלב מאוחר יותר. התורה שבעל פה כוללת את המשנה, התלמוד וכן את משנה תורה לרמב"ם והשולחן ערוך.

יהדות – דת ההלכה

להיות יהודי דתי פירושו לקבל על עצמך עול תורה ומצוות ולקיים אותן בכל תחומי החיים. ההלכה, מן השורש הלך, היא מערכת מצוות עשה ואל תעשה בכל תחומי החיים למן הלידה ועד למוות. על פי המסורת ניתנה התורה למשה בהר סיני ובאותו מעמד נמסרה לו גם התורה שבעל פה ולכן היא מחייבת כמו התורה עצמה. בפועל, ידוע לנו כיום כי ספר התנ"ך נכתב בתקופה של למעלה מאלף שנה בסגנונות שונים ובצורות שונות, ואילו ההלכה הלכה ונתגבשה לקראת חורבן בית שני ולאחריו בחיבור המשנה וחיבור התלמוד כארבע מאות שנה אחריו. היהדות מדגישה את המעשה ולא רק את האמונה. ביהדות אין דוגמה אחת והאדם רשאי להאמין במה שיחפץ (כי מי ידע נפשו ומחשבותיו של האדם?) אך קיום המצוות הוא אחד לכולם, למן אחרון פשוטי העם ועד למלך – כולם מחוייבים בקיום אותן המצוות.

יהדות ועם הבחירה

לפי האמונה העממית רחש האלוהים חיבה יתרה לעם ישראל על כי הסכים לקבל את תורתו והכינוי עם הבחירה נובע משני הצדדים – על כי בחרו בני ישראל בתורה, ועל כי בחר האלוהים בהם להיות לו לעם. הדבר מחייב את שני הצדדים והבחירה בתורה ובקיום המצוות מחייבות כל אדם מישראל ומטילה עליו אחריות כבדה על היותו נבחר במובן זה. יהדות איננה דת מסיונרית ואיננה מנסה לגייר אנשים בשום צורה ואופן. הרעיון הוא שעל האדם המעוניין להיות יהודי, לעשות זאת מרצונו ולקבל את הצווים והחוקים מרצונו, שאם לא כך לא יהיה אדם חופשי לקיים את המצוות מרצונו שלו. המעוניין להתגייר עובר דרך נפתלת כדי להבין את גודל האחריות שהוא נכנס אליה ורק לאחר תקופת הכשרה ארוכה המלמדת אותו אודות המצוות וקיומן הוא יכול להפוך להיות יהודי.

מוסדות הדת היהודית וזרמיה השונים

את הדת מנהלים הרבנים שנחשבים לגדולים בתורה המסוגלים להבין ולפרש את המצוות לכלל ישראל. כמו כן, ישנם דיינים השופטים את היהודים על פי דיני ההלכה. יהודי העולם נחלקים לקהילות שונות ולמסורות שונות. יהודי אירופה מכונים אשכנזים וספר התפילה שלהם שונה במידת מה מספר התפילה הנהוג אצל היהודים הספרדים הנמנים עם יהודי מדינות ערב או מדינות שונות אחרות. יהדות נחלקת לכמה זרמים שונים: האורתודוכסים, הרפורמים והקונסרבטיבים, וכיום ישנם יהודים רבים המכנים עצמם מסורתיים מבלי להיות דתיים כלל.
פורטל יהדות מרחיב אודות הדת היהודית וכן אודות קיום המצוות והמסורות כפי שהיה נהוג בקהילות שונות כמו יהדות בבל, יהדות מרוקו, יהדות פולין, יהדות אתיופיה ועוד.