דתיים לאומיים

יהדות ודתיים לאומיים – מבית מדרשו של הרב קוק

הדתיים הלאומיים, או הציונות הדתית כפי שכונו עד לא מזמן הם שמות לקבוצה לא גדולה בחברה הישראלית ששומרת מצוות כדוגמת האורתודוכסיה, אך בניגוד אליה רואה בנס הקמת המדינה את התחלת הגאולה ואת מעשי חבריה כמקדמים את הגאולה ואת זירוז ביאת המשיח. בניגוד ליהדות האורתודוכסית המאמינה בהמתנה פסיבית למשיח שיגיע, הדתיים הלאומיים חיברו את אמונתם עם הארץ ואת רוב המיקוד הם שמים בהלכות הארץ, תוך ציפייה כי מעשיהם יביאו לגאולה המובטחת בספרי הנביאים.

יהדות וציונות דתית – ההתחלה

בשלהי המאה ה-19 קמה הציונות הדתית כתגובה וכתוספת שולית לציונות החילונית מבית מדרשו של הרצל, יורשיו ומתנגדיו. הציונות הדתית רואה ברב קוק את המורה הרוחני שלה למרות שהוא עצמו לא הקים כל תנועה. הרב קוק שהיה גדול בתורה ובלימודים כלליים והיה בקיא גם בקבלה וכתב בעצמו חיבורים ושירים רבים היה אדם מורכב ומאוד רגיש. הרב ראה את התנועה הציונית הבונה את ציון על ידי יהודים לא דתיים, וכדי לתת למאמינים הדתיים הסבר לתופעה טען כי הם המחוללים של המדינה במובן הגשמי שלה ואילו המאמינים הדתיים יחליפו אותם ויסיימו את המלאכה הדתית כפי שראוי לעם ישראל. אמונה זו חיזקה את המאמינים בצדקת דרכם, וכיום, לאחר מלחמת ששת הימים ושחרור ירושלים, רואים אנשי הציונות הדתית את מעשיהם כמעשים המודרכים ע"י האל כדי לזרז את הגאולה.

יהדות, הציונות הדתית והפוליטיקה

תנועת הציונות הדתית היתה תנועה פוליטית מראשית דרכה והיא כונתה הפועל המזרחי, המפד"ל וכיום הבית הלאומי. התנועה נחשבת כיום לתנועת ימין שבראש מעשיה הם ההתנחלויות בשטחי יהודה ושומרון והרצון להכריז על כל חבלי ארץ ישראל ההסטורית כעל מדינת ישראל. התנועה מונעת מטעמים דתיים משיחיים ופועלת להשגת מטרותיה גם במישור הצבאי וגם במישור הפוליטי.

יהדות וזרמים בלאומיות הדתית

בנוסף לזרם המרכזי בציונות הדתית ישנם עוד כמה זרמים קטנים, אך מאוד משפיעים. הזרם החרדי לאומי הוא הידוע מביניהם והם נחשבים לאנשים קיצוניים בתפיסת העולם הימנית דתית שלהם. כיום מהווים המזוהים כציונים דתיים קצת פחות מ- 10% מתושבי המדינה היהודים.
התנועה הקימה לעצמה מערכת חינוך נבדלת ממערכת החינוך הממלכתית, וכן תנועת נוער אידיאולוגית משלה, ישיבות תיכון, ישיבות גבוהות וכן קבוצת רבנים הפוסקים את ההלכה עבור מאמיניהם. החיבור שבין התנועה לפוליטיקה היווה לא אחת מכשול ומקור לבעיות אמונה ובמיוחד כאשר מאורעות פוליטיים מסויימים לא הלמו את תפיסת עולמם הדתית משיחית. מאורעות כמו פינוי סיני ולאחריו פינוי חבל עזה עמדו בניגוד מוחלט לאמונתם ורבים חשו כי היתה זו בגידה של הפוליטיקאים מחד ושל הקב"ה מאידך (כי הכל נעשה בדברו…).
פורטל יהדות בנושא זרמים ביהדות ובנושאי יהדות אחרים יכול להוסיף לכם מידע רב אודות זרם חשוב זה ביהדות וכן מידע אודות קהילות שונות כמו יהדות אשכנז, יהדות בבל, יהדות אתיופיה וכן יהדות מרוקו וקהילות רבות אחרות.